Partikül Sayım Cihazı

Partikül Sayım Cihazı Partikül Sayım Cihazı Topas LAP-340, temiz oda validasyonlarında ISO 21501-4’e göre hava akımlarındaki ve gazlı ortamlardaki parçacıkların sayısını ve boyutunu ölçen bir cihazdır. Ölçüm sistemi sabit ve aynı zamanda mobil kullanım için uygundur. ISO-14644 standartının gerekliliklerini tam olarak karşılar. Topas LAP 340 partikül sayım cihazı Alman teknolojisi ile donatılmış, doğruluğu ve stabilitesi yüksek, yüksek kalitede bir cihazdır. Partikül sayım cihazı, standart versiyonda, geniş bir partikül büyüklüğünü 0,3 µm ila 10 µm arasında

Devam

Kalibrasyon Nedir ?

Kalibrasyon Nedir ? Kalibrasyon kelimesi ülkemizde zaman zaman farklı anlamlara gelebilecek bir kavram olarak önümüze çıkıyor. Kelime kökü olarak kalibre etmekten gelir. İçinde bir ayar barındırdığı gibi bir anlam içermesine rağmen, kalibrasyon kelimesi bir ayar ve düzeltme içermez. Askeri teçhizatların ve silahların tertibi ve niteliğinin belirlenmesinde de sıkça kullanılır. Diğer tüm sektörlerde de ölçüme dair bir veri üreten tüm cihaz ve ekipmanların da ölçüm kalitesini ve uygunluğunu/uygunsuzluğunu belirten bir anlam kazanmıştır. Kalibrasyon; bir ölçüm cihazının

Devam

Aerosol Jeneratör

Aerosol Jeneratör Aerosol jeneratör SUGOLD ZJSJ-012  GMP kriterlerine göre üretim yapılan, hijyenik  ortamların ve Temiz Odaların muayene ve validasyonlarında kullanılır. Aerosol jeneratör temiz odalarda odaların dekontaminasyon süresinin belirlenmesinde kullanılır. 30-150 psi giriş basıncı altında partikül yüklü hava akışı sağlar. Akış  değerleri 28.3 lt/dk, 50 lt/dk ve 100lt/dk. ( siparişte belirtilmek üzere isteğe göre akış değeri değiştirilebilir ) Örnekleme işleminde giriş gazını tam kullanır. 0.3µm’den büyük partiküllerin ortama salınımını sağlar. Aerosol jeneratör salınımı Helyum Argon gazı

Devam

Partikül Sayıcı

Partikül Sayıcı Partikül sayıcı Y09-550/5100 toz partiküllerinin temiz ortam niteliğindeki oda ve lokasyonlarda toz ve partikül sayısını ölçmek için kullanılır. Yarı iletken lazer ışık kaynağı, büyük bir dokunmatik ekran, küçük boyutlu, hafif, yüksek hassasiyetli, basit işlem özellikleri, mikroişlemci kontrolü, depolama, ölçüm sonuçlarını yazdırma özellikleri ile öne çıkmaktadır. Ayrıca, veri depolamak için bilgisayar üzerinden özel yazılım indirilebilir. Sugold y09-550/5100 partikül sayıcı ISO-14644  ve DIN-1946 standartlarında belirtilen yönergelere göre validasyon test ve ölçümlerini yapar. Ürün tıp, optik,

Devam

Temiz Oda Partikül İzleme Monitörü

Temiz Oda Partikül İzleme Monitörü Temiz Oda Partikül İzleme Monitörü TOPAS Process Aerosol Monitor PAM 510 Temiz Oda niteliğindeki ortamların online gerçek zamanlı 24 saat partikül maruziyetini izlemeye dönük oda içi partikül sayım cihazlarıdır. Özellikle ilaç ve steril alanlarda üretim yapılan ilaç, steril malzeme, gıda, toza duyarlı endüstriyel üretimlerde temiz odala niteliğindeki ortamların izlenmesi son derece önemlidir. Anlık hatalı durumlar, genel olarak üretimi oldukça olumsuz etkileyeceğinden, on-line izleme monitörleri bu anlamda önemli bir çözüm ortaya koyarlar.

Devam

Sıvı Partikül Sayım Cihazı

Sıvı Partikül Sayım Cihazı Sıvı içindeki Partikül Sayımları için : Topas FAS 362 Liquid Particle Counter Topas FAS 362 partikül büyüklüğü dağılımını (PSD) ve sıvılardaki parçacıkların parçacık sayısı konsantrasyonunu ölçmek için tasarlanmıştır. Tek partiküllerden dolayı ışığın ortalama sönümünü (zayıflatmasını) belirlemek, geniş bir aralıkta parçacık boyutunu ölçmek için verimli bir optik ölçüm yöntemidir. Bu tek partikül ölçümü yöntemi, Sıvı Partikül Sayım Cihazı FAS 362’de uygulanır. Rekabetçi çözümler sayesinde bu cihaz, parçacık boyutlarını yüksek çözünürlükte ve sistematik ölçüm sapmasının iyi

Devam

Temiz Oda Validasyonu Eğitimleri

Temiz Oda Validasyonu Eğitimleri Temiz Oda Validasyonu Eğitimleri aşağıda verilen standartlar doğrultusunda eğiitmler verilecektir. ISO 14644-1: Bölüm 1: Hava Temizliğinin Sınıflandırılması (Classification of air cleanliness) ISO 14644-2: Bölüm 2: ISO 14644-1 ‘e sürekli uygunluğunun sınanması için deney ve izleme şartları (Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1) ISO 14644-3: Bölüm 3-Deney Metotları (Test Methods) ISO 14644-4: Bölüm 4: Tasarım, inşaat ve ilk çalıştırma (Design, Construction, and Start-up) ISO 14644-5: Bölüm 5: İşletme (Operations) ISO 14644-6: Bölüm 6:

Devam

İç Hava Kalite Kontrol Velosite Metre

İç Hava Kalite Kontrol Velocity Metre Cihazı İç Hava Kalite Kontrol Velosite Metre cihazı TSI 9575 İç Hava Kalite Kontrol Velosite Metre (IAQ) kontrol ve validasyonlarında tüm parametreleri ve validasyon değerlerini otomatik olarak hesaplamamıza imkan veren 9555 opsiyonel aksesuarları ile uygulamalarımıza göre gerekli ölçümleri yapmanızı sağlar. ÜRÜN DETAYLARI VelociCalc® Hava Hızı Ölçer 9545-A, birinin fiyatı için birden fazla sayaca sahip olmak gibidir. Bu sayaç aynı anda birden fazla sensörle tek bir prob kullanarak birkaç ventilasyon parametresini

Devam

Partikül Sayım Cihazı

Partikül Sayım Cihazı TSI  9350 & 9550 Taşınabilir Partikül Sayaç; birçok özellik ve esneklikle birlikte kullanıcıya yüksek akış hızında partikül kirlilik izlemeyi sağlar. Partikül Sayım Cihazı Özellikler -AEROTRAK 9350: 0.3-20µm -AeroTrak 9550: 0.5-20µm -50 LPM akış  hızı -6 kanala kadar aynı anda veri aktarımı -ISO 21501 uyumlu -USB ve Ethernet (TCP/IP) -10,000 örnek kayıt hafızası -Ekranda rapor görüntüleme(ISO-14644-1, FS-209E, ve EU GMP) -250 alfanümerik yer etiketi -5.7-inç renkli dokunmatik ekran -Microsoft Windows CE arayüzü uyumlu

Devam
error: Content is protected !!