trzh-CNende
  • Datrend vPad Elektriksel Güvenlik Biyomedikal Kalibratör ve Test Cihazı
  • Medibim - Türkak Akreditasyon - AB-1251-T
  • imt Citrex Ventilatör Kalibrasyon Test Cihazı
  • Datrend Test Cihazı ve Simülatörler

   Datrend Testi Cihazı ve Simülatörler

  • imt Analytics PF 300

MEDİBİM BİYOMEDİKAL METROLOJİ VE KALİBRASYON

MEDİBİM;  Biyomedikal Metroloji, Kalibrasyon , Validasyon ve Muayene hizmetlerinde uzmanlaşmış bir kurumdur.

Özellikle son yıllarda hızla gelişen sağlık teknolojileri, ülkemizde de sağlık hizmeti veren kurumlarda yoğunlukla kullanılan teknolojiler haline gelmiştir.

 

Medikal ve biyomedikal teknolojilerin doğru çalıştığı, doğru teşhis ve tetkik sonuçları verdiğinin testi, muayenesi, kontrolü ve kalibrasyonları, sağlık hizmetlerinin, hasta ve çalışan güvenliğin sağlanması bakımından bir gereklilik haline gelmiş ve Biyomedikal Metroloji dalı olarak disipline edilmiştir.

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz (TİTCK) kapsamında bu konuda gerekli düzenlemeler Yönetmelik bazında yapılmıştır. 

 

ISO.9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine sahip olan kurumumuz ve Türkak 17025-T Biyomedikal Cihazların Test, Deney ve Performans ölçümlerinden akredite olarak kalite sistemini güçlendirmiştir.

Ayrıca, TSE 12426 standartına göre medikal cihazlar için Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip Teknik Servisi bulunmaktadır.

Bu kapsamda tedarik ettiğimiz mal ve hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

MEDİBİM, BİYOMETDER Biyomedikal Metroloji Hizmet Sunucuları Derneği  Kurucu Üyesidir.

BİYOMEDİKAL METROLOJİ, KALİBRASYON, VALİDASYON, TEST VE MUAYENE HİZMETLERİ

 • Sağlık Bakanlığı Biyomedikal Metroloji Kılavuzu gereğince metroloji ve kalibrasyon hizmetleri
 • ECRI Institue Biomedical Benchmark prosedürlerince medikal cihaz kalibrasyon ölçümleri
 • Temiz Oda Validasyonları
 • Radyoloji cihazları montaj muayenesi, tekrarlı ve rutin muayeneler ve testleri
 • Odyometre cihazı testleri,
 • Ameliyathane Yoğun Bakım Grubu Cihazları kalibrasyon ölçümleri ve testleri
 • Biyomedikal Metroloji Kılavuzu kapsmadınaki diğer tüm medikal cihazların ölçüm ve testleri

BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE MEDİKAL TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ;

 • TİTCK tarafından akredite edilmiş 8 Yetki grubunda Yetkili Eğitim Merkezi
 1. Sorumlu Müdür Sertifikalı Uzman Eğitimleri
 2. Solunum Sistemleri ve Cİhazları Yetkili Uzman Sertifikalı Eğitimi
 3. Fizyolojik Sinyaller Eğitimi
 4. Elektroterapi Cihazları Yetkili Uzman Sertifikalı Eğitimi
 5. Elektrocerrahi Cihazları Yetkili Uzman Sertifikalı Eğitimi
 6. Fizyoterapi Cihazları Yetkili Uzman Sertifikalı Eğitimi
 7. Ultrasonografi Cihazları Yetkili Uzman Sertifikalı Eğitimi
 8. X-Ray Cihazları Yetkili Uzman Sertifikalı Eğitimi
 • Biyomedikal Kalibratör, Test Cihazı ve Analizörleri Satışı
 • Biyomedikal Ölçüm, Uygulama ve Eğitimleri,
 • Radyoloji Cihazları Analizör ve Test Cihazları Ölçüm ve Muayene Uygulamalı Eğitimi,
 • Medikal Cihazlarda Elektriksel Güvenlik Test Cihazları Uygulamalı Eğitimi,
 • ISO14644 Temiz Oda Validasyonları Eğitimi

konularında ürün ve hizmet tedarik etmektedir.

Medikal Kalibrasyon Ölçümleri

Medibim, mevcut personelinden gelen 10 yılı aşkın Medikal Kalibrasyon ölçümü tecrübesi ve mevcut uzman ekibi ile Medikal kalibrasyon ölçümü, testleri ve analizi konusunda sağlık kurumlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Günümüzde sahada bir çok kurum ve kişi tarafından yapılan medikal kalibrasyon ölçümlerinin en önemli eksikliklerinden birisi olan, prosedür ve ölçme tekniği konusunda Medibim örnek çalışmalarına devam etmektedir. Medibim, Medikal cihaz kalibrasyon ölçümlerinde ISO-60601 standartları, ECRI Biomedical Benchmark (eski adı ile IPM - Health Devices Inspection and Preventive Maintenance), AAPM ve IPEM prosedürlerini kullanmaktadır.

İlaveten hastanelerde ve hijyenik üretim yapan kurumlarda ISO 14644 standartları doğrultusunda partikül sayımları ve Temiz oda (Clean Room) sertifikasyonu hizmeti de vermektedir.

Kurumlar bu hizmeti alırlarken mevcut ölçümlere ait bu tür prosedürlerle birlikte, ölçümü yapacak kişilerin konu ile ilgili uzmanlıklarını, ölçüm yapılan kalibratör cihazların izlenebilirliklerini ve sahipliklerini, kalibratörlerin kime ait olduklarını sorgulamalıdırlar.


Medikal Cihaz ve Teknoloji Temsilcilikleri ile ürün tedariği

Medikal Kalibratörler, Test cihazı ve Analizörler
Medikal Kalibrasyon hizmetlerinin yanısıra, aynı zamanda bu kalibrasyon ölçümlerinde kullanılan kalibratör, test ve analizör cihazların da satışını yapmaktadır. İlgili ürünlere medikal Kalibratörler başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Son yıllarda medikal tedavi ve teşhislerde teknolojinin son derece yoğun olarak kullanılmaya başlanması ve bu sistemlerden elde edilen ölçüme ait verilerin güvenilirliğinin son derece önem taşımaası, ve insan sağlığını direk etkiliyor olması bakımından , kalibrasyon ölçümleri önem kazanmıştır.

 • Elektriksel Güvenlik Test Cihazları ve Analizörleri,
 • Hasta Simülatöreri
 • NIBP Simülatörü, 
 • SPO2 Analizörü,  
 • X-RAY Analizörü,
 • Defibrilatör test cihazı,
 • Ventilatör ve Anestezi Simülatörleri,
 • Radyolojik fantomlar
 • Survey Dozimetreler
 • Kişisel Dozimetreler

 

bu cihazlara örnektir. 

 

Temsilciliklerimiz : GENANO - BEACON - ELITEBAGS - WOLFGRAY- EKU - DATREND - ULTRAVIOL - IBA DOSIMETRY