Biyomedikal Kalibratör Test CihazlarıBiyomedikal Performans Analizörleri

Küvöz İnkübatör Analizörü

Küvöz İnkübatör Analizörü

Küvöz İnkübatör Analizörü Datrend vPad-IN

Küvöz İnkübatör Analizörü ve Radyan Isıtıcı Analizörü Datrend vPad-IN, Infant İnkübatörler ve İnfant radyan ısıtıcılar çok sık olarak sorun gösteren ve buna karşılık son derece risk seviyesi yüksek cihazlardır. Yoğun bakıma ve ideal ortama ihtiyaç duyan yeni doğan bebekler ve erken doğan bebekler için bu tür cihazlar ciddi oranda önemli ortamlardır. Dolayısı ile bu cihazlara ait fonksiyonların da doğru çalıştığının tespiti önem kazanmaktadır.

IEC-60601-2-19 STANDARTI İLE TAM UYUMLU Küvöz İnkübatör Analizörü

Infant İnkübatörler ve İnfant radyan ısıtıcılar çok sık olarak sorun gösteren ve buna karşılık son derece risk seviyesi yüksek cihazlardır.

Çünkü bakıma ve ideal ortama ihtiyaç duyan yeni doğan bebekler ve erken doğan bebekler için bu tür cihazlar ciddi oranda önemli ortamlardır. Dolayısı ile bu cihazlara ait fonksiyonların da doğru çalıştığının tespiti önem kazanmaktadır.

Modern tasarımı ve özellikleri ile kablosuz iletişim yapısı ile son derece kolay ölçüm düzeneği kurmamızı sağlar ve kablosuz tasarımı ve veri iletimi ile kablo yığınından kurtarır.

Sıcaklık, nem, akış, ses seviye ve deri altı vücut sıcaklığı ölçümlerinde son derece yüksek çözünürlükte ve doğrulukta ölçüm envanteri barındırır.

Modern tasarımı ve özellikleri ile ve kablosuz iletişim alt yapısı ile son derece kolay ölçüm düzeneği kurmanızı sağlar ve sizi kablo yığınlarından kurtarır.

SICAKLIK, NEM, AKIŞ, SES seviye ve derialtı vücut sıcaklığı ölçümlerinden son derece yüksek çözünürlükte ve doğrulukta ölçüm parametlerini barındırır.

 • IEC60601-2-19 standartlarına uygundur.
 • Sıcaklık ölçüm aralığı: 0 °C ile 50 °C arası
 • Doğruluk:  0.05 C Çözünürlük: 0.01 C
 • Hava Akış Aralığı: Ölçüm Aralığı: 0,1 ile 1 m/s arası
 • Ses Seviyesi Ölçüm Aralığı: 30dBA ile 90dBA arası
 • Veri Saklama Kapasitesi: Test başına 48 saate kadar örnekleme hızı:1/dk veya 1/sn
 • Relative Nem Ölçüm aralığı:0 100 % yoğunlaşmayan
  • Doğruluk: +/3 % ile 100 % RH arası
  • Çözünürlük: 0,1 % RH

IEC 60601-2-19 STANDART UYUMLULUK

 • Sıcaklık ölçümünü, IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.102) standardına göre 5 noktada yapar.
 • Nem ölçümünü IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 103.1) standardına göre gövde merkezinden ölçer.
 • Hava akışını IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 104.1) standardına göre gövde içindeki 4 noktadan ölçer.
 • Küvöz içindeki ses seviyesi ölçümünü IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 102.1) Standardına göre yapar.
 • Alarm esnasında küvöz içindeki ses seviyesi ölçümünü IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 102.2) Standardına göre yapar.
 • Kuvöz dışındaki ses seviyesi ölçümünü IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 102.3) Standardına göre yapar.
 • Küvözün merkez noktasındaki(A) küvöz sıcaklık ölçümünü IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.102) Standardına göre yapar.
 • Ortalama küvöz sıcaklık ölçümünü (AIT) IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 2.9.106) Standardına göre yapar.
 • Küvöz sıcaklık ölçümünü (IT) IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 2.9.105) Standardına göre yapar.
 • Ortalama sıcaklık ölçümünü (AT) IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 2.9.103) Standardına göre yapar.
 • Ortalama sıcaklık ölçümünü en az 4 (dört) nokatadan IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.102) Standardına göre yapar.
 • Cilt sıcaklık sensörünün doğruluğunu IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.104) standardına göre ölçer.
 • Kuvöz cilt sıcaklık sensörünün kontrol doğrulamasını IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.105) standardına göre yapar.
 • Bağımsız küvöz sıcaklık sensörünün doğruluk doğrulamasını IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.106) standardına göre yapar.
 • Kontrol sıcaklığı ve ortalama sıcaklık arasındaki fark ölçümünü IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.107) standardına göre yapar.
 • Kullanım klavuzu ile gerçek zamanlı ısınma karşılaştırma ölçümünü IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.108) göre yapar.
 • Kararlı durum aşma ve kurtarma ölçümünü IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.109) standardına göre yapar.
 • Nem okuma doğrulamasını IEC 60601-2-19 (alt-maddesi 50.110) standardına göre yapar.

TRANSPORT INKUBATOR TESTLERİ

 • IEC 60601-2-19 ve IEC 60601-2-20 standartlarına uygun test ve muayene ölçümlerini sağlar.
 • Soğuk koşullar altında IEC 60601-2-20 (madde 50.112) standatına göre ölçümleri yapar.

RADYANT ISITICI TESTLERİ

 • Cilt sıcaklık sensörü ölçüm doğruluğunu IEC 60601-2-21 (alt-maddesi 50.101) standardına göre yapar.
 • Ortalama ısıtıcı sıcaklığını IEC 60601-2-21 (alt-maddesi 50.102) standardına göre 4 noktadan yapar.
 • Kuvözün merkez noktasındaki (A) ortalama ısıtıcı sıcaklık ölçümünü IEC 60601-2-21(alt-maddesi 50.102) standardına göre yapar.
 • Isıtıcı cilt sıcaklık sensörü kontrol doğrulamasını IEC 60601-2-21 (alt-maddesi 50.103) standardına göre yapar.
 • 0,1 m/s den az hava akışı doğrulamasını IEC 60601-2-21 (alt-maddesi 50.102) standardına göre yapar.
 • Yatak üzerindeki ses seviyesi ölçümünü IEC 60601-2-21 (alt-maddesi 102.1) standardına göre yapar.
 • Alarm esnasında yatak üzerindeki ses seviyesi ölçümünü IEC 60601-2-21 (alt-maddesi 102.1)standardına göre yapar.
 • Isıtıcının önündeki ses seviyesi ölçümünü IEC 60601-2-21 (alt-maddesi 102.1) standardına göre yapar.

Anahtar Kelimeler;
Biyomedikal kalibrasyon, biyomedikal kalibratör, küvöz analizör, inkübatör kalibrasyon ve analiz cihazı, datrend incutest vpad-IN

Bir yanıt yazın

error: Content is protected !!