Elektriksel Güvenlik Test CihazlarıLiteratür

MAP Test

MAP Test

MAP test (Mains on Applied Parts) hakkında sıkça sorular oluyor.
Bu konuda biraz bilgi vermek istedim.

[rml_read_more]

Bu test, tıbbi cihazların elektriksel güvenlik testlerinden birisidir.

Öncelikle, harici gerilimden kaynaklanan elektriksel maruziyet olasılığının çok yüksek olduğu testlerden birisidir ve çok dikkatli olunması, gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Çünkü hasta bağlantı ekipmanlarına (AP: Applied Part) şebeke gerilimi uygulanır. Harici bir gerilim kaynağından hasta bağlantılarına sızan kaçak akımları ölçme prensibine dayanır.

Bu sebeple rutin testlerde uygulanıp uygulanmayacağı kararı, sorun yaratma ihtimali bakımından iyi değerlendirilmelidir.
Zira bu test, teste tabi cihazın (EUT) fonksiyonlarında olumsuz etki etmeyeceğini garanti etmez. Yani gerekli güvenlik ve koruma önlemleri almadan bu testi yapmak cihazın fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir.
Üretici ile temas edip MAP testi uygulamasına dair teknik bilgi alınmalıdır.

IEC-60601 standartı, bu test ile, hastanın, vücuduna temas eden bağlantılar üzerinde, toprak seviyesinden daha fazla bir gerilime maruz kalınıp kalınmadığının kontrolünü ister ve belli değerler itibariyle bu gerilim ile oluşacak akımları sınırlar.

Bu sınırlar her bir bağlantı başına : Tip BF için 5mA, tip CF için 0.05 mA’dir.
Bu test Class-I, Class-II cihazların BF ve CF bağlantı parçalarına (AP) uygulanır.
Gerilim teması olasılığının çok yüksek olması sebebiyle, fizyoterapi cihazlarında bu test uygulanırken, bilhassa dikkatli olunmalıdır.

BF AP testlerinde teste tabi cihazdaki tüm BF bağlantılar kısa devre yapılarak test edilmesi gerekir.
CF tip AP testlerinde her bir CF bağlantı tek tek test edilmelidir.

Özetle, MAP testi bir hasta kaçak akım testidir ve tip testi olarak da geçer.
Uygulandığı hasta bağlantıları BF ve CF bağlantılar olduğundan F-Tipi hasta kaçak testi veya AP bağlantıların izolasyon testi olarak da belirtilebilir.

Bu testi yapabileceğiniz elektriksel güvenlik test cihazlarına bu linkten -> ulaşabilirsiniz. -> Elektriksel güvenlik test cihazları .
Üretici linki için -> tıklayınız.

Test devresi aşağıdaki gibidir.

MAP Test

Bu testi Datrend vPad-MINI, vPad-R-2 ve vPad-2 elektriksel güvenlik test cihazları ile yapabilirsiniz.

Nazif İlker Sezdi
MEDİBİM
Eylül.2021

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!