Medibim Haberler

Medibim Kalite Politikası

Medibim Kalite Politikası

  • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında; Kalibrasyon konusunda eğitimli profesyonel ve hatasız çalışma prensiplerini benimsemiş personel kullanarak, teknik imkânlara bağlı, güvenilir test deney hizmeti vermek.
  • Akreditasyon kapsamında sağlık sektöründe kalitenin ölçülmesine ve kurumların hizmet kalitelerinin artırılmasına destek olmak, gizlilik, tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, doğru ve değişmez kalitede Test Deney hizmeti vermek.
  • Test deney laboratuvarının kalite odaklı hedefleri doğrultusunda yönetim sisteminin verimliliğini, gelişimini ve devamlılığını sağlamak.
  • Kalibrasyon laboratuvarının yapılan test-deney faaliyetlerinde tüm personelinin çalışılan müşterilere karşı tarafsız davranmak ve müşterinin gizliliğini sağlamak.
  • Kalibrasyon hizmetlerinde görev alan bütün laboratuvar personelinin kalite yönetim sistemini öğrenmesini ve uygulamasını sağlamak.
  • ISO 9001:2015, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına uygun olarak oluşturulan yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve etkinliğini sağlamak.
  • Hizmet ve ürün satışlarıyla ilgili olarak piyasada müşteri memnuniyetini sağlayıp, en yüksek kar marjını elde etmeye yönelik çalışmaların yapılması.
  • Olası riskleri saptayarak ve/veya öngörerek bu risklerden kaynaklı tehdit ve fırsatları değerlendirebilmek ve Yönetim, Kalite Yöneticisi ve tüm personelin daha fazla gözlem yaparak ve iç iletişimi artırarak bu risklere bağlı fırsat ve tehditlere yoğunlaşarak hatasız hizmet politikasını güçlendirmek ve verimi artırmaktır.
  • Üst Yönetim, Kalite Politikasının hayata geçirilmesiyle ilgili her türlü desteği vereceğini taahhüt eder.

MEDİBİM YÖNETİM
Ocak.2021

Bir yanıt yazın

error: Content is protected !!