Biyomedikal MetrolojiBiyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon

Biyomedikal Kalibrasyon Hizmetleri

Biyomedikal Kalibrasyon Hizmetleri

Biyomedikal Kalibrasyon ya da genel bilinen adıyla tıbbi cihaz test kontrol ve kalibrasyon hizmetleri ülkemizde gittikçe önemi artan bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Stok ve Analiz DB tarafından yayınlana Biyomedikal Metroloji Kılavuzu ve TİTCK tarafından Tıbbi Cihazların test kontrol ve kalibrasyonu konusunda yayınlanan ve 2021 yılında revize edilen yönetmelik ile sektörel regülasyonlar ve düzenlemeler, hizmet alan ve veren tarafta kaliteyi artıracak yönde çalışmaların önünü açmıştır.

Yine Sağlık Bakanlığı Klinik Mühendislik Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları ile uzman personel eğitimleri ve ölçümlerin bu yetkin kişilerce yapılması neticesinde ölçüm denetimleri ve buna karşılık ölçüm hizmetlerinin kalitesi artmış, tüm bunların sonucunda da sağlık  hizmetlerinde muayene, tetkik, teşhis ve tedavinin de kalitesinin artırılması sağlanmıştır.

MEDİBİM, tıbbi cihazların test kontrol ve kalibrasyonları konusunda hem TÜRKAK hem de SB TİTCK akreditasyonuna sahiptir.

Tıbbi cihazlar, gelişen teknolojiler ile muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etaplarının tümünde yoğun bir şekilde yer almaya başlamış ve bu cihazların kullanımlarından ve teknik durumlarından kaynaklı risklerin bertaraf edilmesi ve yönetilmesi zaruri hale gelmiştir. Belli risk gruplarına göre bu cihazların yılda en az 1 defa, risk grubu yüksek cihazların ise yılda en az 1 defa test, deney ve kalibrasyonları yapılarak doğru çalıştıkları ve doğru veri ürettiklerine dair kontrollerinin yapılması bu sebeple çok önemlidir.

Biyomedikal Kalibrasyon hizmetleri, Medibim Biyomedikal bünyesinde 2005 yılından beri başarı ile verilmektedir.

Türkak 17025-T  Test ve deney akreditasyonu ile ve ISO-9001:2015 kalite sistemleri ile hizmetlerinin kalitesini perçinlemiştir.

Medibim ayrıca, TSE 12426 ve 13201 standartları doğrultusunda  TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahiptir.

Türkak Akreditasyon kapsamımız 13.09.2022 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir.

 1. Tüm Tıbbi Cihazlar için Elektriksel Güvenlik Testi – ISO-60601 Standardı – Üreticiler İçin.
 2. Tüm Tıbbi Cihazlar için Elektriksel Güvenlik Testi – ISO-62353 Standardı– Servis ve Test Hizmet Sağlayıcıları için.
 3. Hastabaşı Monitörleri
  1. EKG
  2. SPO2
  3. NIBP
  4. IBP
  5. Sıcaklık
  6. Solunum
  7. Nabız
  8. ETCO2
 4. Defibrilatörler
 5. EKG Cihazları
 6. SPO2 cihazları
 7. NIBP Cihazları – Tekrarlı
 8. NIBP – Analog
 9. Elektrokoterler
 10. Anestezi ve Yoğun Bakım Ventilatörleri
 11. Anestezi Vaporizatörleri
 12. Tıbbi Aspiratörler
 13. Fetal Monitörler
 14. Bebek Küvözleri
 15. Taşınabilir Bebek Küvözleri
 16. Tens cihazları
 17. Solunum fonksyion test Cihazları
 18. CPAP Cihazları
 19. BPAP Cihazları
 20. Flowmetreler
 21. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ultrason cihazları
 22. İnfüzyon Pompaları
 23. Fototerapi Cihazları
 24. Bebek radyan Isıtıcı Cihazları
 25. Kalp Pilleri
 26. Diyaliz Cihazları

Turkak akreditasyon belgesi için -> tıklayınız.

Medibim, ayrıca Tıbbi Cihazların test kontrol ve kalibrasyonu konusunda da TİTCK Akreditasyonu sürecini tamamlamış ve akreditasyonunu almıştır.

TİTCK akreditasyonu kapsamı da aşağıdaki gibidir.

 1. Akış, Ağırlık, Uzunluk, Hacim, Sıcaklık, Basınç, Devir
  1. Tansiyon aleti
  2. Küvöz Aspiratör
  3. İnfüzyon Pompası
  4. Blanket / Hasta Isıtma
  5. Ameliyat Masası
  6. Karyola
  7. Radyan Isıtıcı
  8. Perfüzyon Pompası
  9. Diş Üniti
  10. Pipet
  11. Ağırlık – Uzunluk Ölçüm
  12. Santrifüj
  13. Buzdolabı – Soğutucu Üniteler
  14. Vakum Ekstraktör
  15. Vakum Pompası
  16. Otomatik Enjektör
 2. Elektro Cerrahi Sistemleri
  1. Elektro Cerrahi-Damar Kapama
  2. Fako – Vitrektomi
 3. Elektro Terapi Sistemleri
  1. Defibrillatör
  2. Kalp Pili
  3. Stimülatör
  4. Diatermi/Radar/Ultrason/Diadinami
 4. Fizyolojik Sinyal İzleme Sistemleri
  1. EKG (Elektro Kardiyo Grafi)
  2. Pulse Metre/SPO2/SPCO
  3. EEG (Elektro Ensefalo Grafi)
  4. Tıbbi Monitör
  5. Holter
 5. Solunum Sistemleri
  1. Anestezi Ventilatör
  2. Spirometre
  3. Cpap
  4. Bipap
  5. Vaporizatör
 6. Ultrason-Doppler Görüntüleme Sistemleri
  1. Ultrason/USG/Doppler/EKO

TİTCK Akreditasyonu belgesi için 1-TITCK Akreditasyon Sertifika ve Kapsam

Siz değerli müşterilerimize en üst seviyede ve kaliteli test, deney ve kalibrasyon hizmetlerimizle hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Medibim Medikal Bilişim Kalibrasyon
info@medibim.com.tr
0212.4382046

Bir yanıt yazın

error: Content is protected !!