TORMAM Mamografi Fantomu

TORMAM Mamografi Fantomu

Leeds Test Objects Tormam Mamografi Fantomu ile birlikte, diğer tıbbi görüntüleme fantomları ve analiz yazılımı olarak bilinen yenilikçi tıbbi görüntüleme kalite güvence test nesnelerinin tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmıştır.

Fantomlarımız, X-ışını (floroskopi, radyografi, mamografi ve dişçilik dahil), MRI, CT, nükleer tıp ve radyoterapi görüntüleme sistemlerinin güvenlik ve görüntü kalitesini sağlamak için dünya çapında kullanılmaktadır.

Mamografi fantomları dahilinde de TORMAM Mamografi Fantomu, mamografi görüntüleme cihazlarının kalite kontrol testlerinde kullanılan bir fantomdur.

Bu makalede verilen görseller itibariyle fantom detaylarını görebilirsiniz.

The 'double TORMAM' phantom, featuring a total thickness of 3.2 cm. The dashed box highlights the ROI imaged in this experiment.

Mamografi cihazları, yılda zorunlu 1 defa tekrarlı muayene testlerine tabidir. Bu durum, gerekli görüldüğü durumlarda zamana bakılmaksızın tekrar etmeye engel değildir. Ayrıca kurulum muayeneleri de cihazı devreye almadan önce zorunludur.

Ülkemizde de X-ray ışını içeren tüm görüntüleme cihazları bu kapsamda kurulum ve tekrarlı muayenelere tabidir ve bu testler TİTCK Kinik Mühendislik Birimi tarafından denetime açıktır.

Mamografi cihazları için de AAPM, IPEM ve lokal regülasyonlar, test ve muayene method ve prosedürlerini belirlemektedir. Test ve muayene kuruluşları da bu standart dökümanlar kapsamlarında bu işlemleri gerçekleştirmekte ve ölçümleri itibariyle denetime tabi tutulmaktadırlar.

Tormam Mamografi Fantomu bir yarısı  meme görüntüsünde patolojik özelleri göstermesi bakımından farklı filamentler, mikro partiküler ve düşük kontrast detaylardan oluşur. Bu yapılar gri skala mamografik gürültü ve keskinliklere duyarlı alanlardır. ve imaj kalite skorunu belirlemede kullanılırlar.

Diğer yarı ise doku ve mikrokalsifikasyonları simüle eden fibroz ve nodül detayları içerir.

Fantom Teknik Özellikleri

  • 6 grup çok yönlü (multi-directional) filamentler
  • 6 grup mikro kalsifikasyonlar
  • Düşük kontrast low contrast detay grubu

TORMAM; NHSBSP 0604 (NHS Breast Screening Programme (NHSBSP) Equipment Report 0604) kalite standardını destekler.

Üretici linki için -> tıklayınız.

Diğer kalite fantomlarımız için -> tıklayınız.

Bilgi talepleriniz için aşağıda verilen formu bize iletebilirsiniz.

Medibim Biyomedikal
Leeds Test Object Türkiye Distribütörü

 

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!