Müşteri Memnuniyet ve Şikayetlerin Çözümlenmesi Prosedürü

Müşteri Memnuniyet ve Şikayetlerin Çözümlenmesi Prosedürü – MB-1004 1. AMAÇ Bu prosedür müşteriden veya ilgililerden gelen şikayetlerin çözümlenmesini, memnuniyet durumunun kapsar. 2. KAPSAM Medibim Medikal’in belgelendirdiği tüm müşteriler, etkilenen kişiler ve ilgili taraflar için uygulanır. 3. POLİTİKA Deney Laboratuvarı müşterilerden veya diğer ilgililerden gelen şikâyetleri çözümlenmesi için gereken şartları yerine getirmektir. 4. ŞİKÂYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ Genel Tüm şikâyetlerşikâyet sahibi ve etkilenen taraflar erişimine açık şekilde çözümlenir. Şikâyetler yazılı veya sözlü olabilir. Şikâyet söz konusu olması halinde, sözlü

Devam
error: Content is protected !!