Ventilatör Akış Hacim Ölçümü

Ventilatör Akış Hacim Ölçümü

Anestezi ve Yoğun Bakım ventilatörlerinde kullanılan test cihazı ve akış analizörlerinin ventilatör akış hacim ölçümü doğruluğuna, ölçümü yapılan hava sıcaklığının artışının, doğruluğu azaltacak yönde etkisi vardır.

Bu etki, test cihazları üreticileri tarafından kompanzasyon katsayısı olarak belirtilir ve doğruluk hesaplanan bu değer üzerinden belirlenir.

Biyomedikal Metroloji ve Tıbbi Cihaz Test ve kalibrasyonları kapsamında, özellikler anestezi ve yoğun bakım ventilatörlerinin test kontrol ve kalibrasyonlarında en önemli test parametrelerinden olan ventilatör akış hacim ölçümü değerlerinin doğruluğuna (accuracy) her santigrad başına %0.2 düzeltme katsayısı ile sıcaklığın etkisinden bahsedeceğiz.

Mekanik ventilatörlerde inspiratuvar ve ekspiratuvar hacim (Vti, Vte) ve dakika hacmi (Vi ve Ve), bir gaz akış analiz cihazı veya vantilatör test cihazı ile tam olarak kontrol edilmelidir.

Sıcaklığın Ölçüm Doğruluğuna Etkisi

Ventilatör test cihazları, farklı üreticilerden gelen akış ve hacmi ölçebilir. Bununla birlikte, akış hacim ölçümü  doğruluğu kuvvetli bir şekilde sıcaklığa bağlıdır ve sıcaklığın telafi edilmesi gerekir. Bu özellikle önemlidir, çünkü türbinle çalışan ventilatörler gaz sıcaklığını ortam sıcaklığının üstüne çıkarır.

Ventilatör Akış Hacim ölçümüne Sıcaklık Etkisi

Türbinle çalışan bir evde bakım ventilatörü (yukarıda gösterilen Resmed Stellar) , türbin nedeniyle solunum gazının sıcaklığını 30.2 °C’ye yükseltir . (Ayarlar: IPAP = 30cmH2O, EPAP = 7cmH2O, oran = 15bpm)

Karşılaştırma

Bu sıcaklık aralıklarında, IMT Analytics Akış Analizörü , akışı % 1.75 oranında bir doğrulukla ölçer ve CITREX H5 (yukarıda gösterilmiştir), akışı %1.9 oranında bir doğrulukla ölçer.

imt Analytics Akış analizörlerine ait ürün bilgilerine bu linkte görebilirsiniz.

Fluke Biyomedikal VT650 veya VT 900 akış analizörlerinde akış ölçümü, gaz sıcaklığı 19… 27 °C arasındaysa , okuma değerini % 1,70 oranında ölçer . 
Bu, 30 °C’lik bir gaz sıcaklığında , VT650 veya VT900 % 2.3’lük bir doğrulukla (% 1.7 + 3 x 0.2%= %1.7+0,6 = %2.3) akış debisini ölçer çünkü Celcius derecesi ile verilen her bir aralık başına akış doğruluğunun %0.2 ilave ile düzeltilmesi gerekir ( kullanım kitapçığına bakınız) el kitabı , sayfa 41).

Bu sebeple, imt akış analizörleri, akış ölçümlerine kaçınılmaz olan sıcaklık etkisi katıldığında ventilatör akış hacim ölçümü değerlerinde en iyi ölçüm doğruluğunu veren ventilatör test cihazlarıdır.

Kaynak : https://biomedical.blog/flow-accuracy/

Medibim Biyomedikal

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!