Temel Teorik Eğitim

Temel Teorik Eğitim

TİTCK Yönetmeliğince verilen Tıbbi cihazların test kontrol ve kalibrasyonları eğitimleri kapsamında verilen Temel Teorik Eğitim, adından da anlaşılacağı üzere tıbbi cihazların test kontrol ve kalibrasyonlarında verilen temel ögeleri içerir.

Bu eğitim kapsamı aşağıdaki gibidir.

 1. Genel Metroloji
  1. Temel Metroloji
  2. Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsiziliği
  3. Kalibrasyon Raporunun ve Etiketinin Hazırlanması
 2. Biyomedikal Kalibrasyon Laboratuvarı
  1. Tıbbi Cihaz Mevzuatı
  2. Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik
  3. Temel Güvenlik
 3. Elektriksel Güvenlik
  1. Uluslararası Standartların İncelenmesi
  2. Elektriksel Güvenlik Testleri
  3. Referans Donanım Nitelikleri
 4. Sınav

Tıbbi Cihaz kalibrasyon eğitimi, artık bu hizmeti veren hizmet sağlayıcı firmaların personellerine aldırması gereken bir eğitimdir ve personellerine bu konuda yetkinlik sağlar.

25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamındaki uzman ve sorumlu müdür eğitimlerinin Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında düzenlenmesine son verilmiş olup, 6 Kasım 2020 tarihinden sonra düzenlenecek eğitimlerin Kurumumuzca yayımlanan “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitimlere İlişkin Kılavuz” hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitimlere İlişkin Kılavuz doğrultusunda 25/7/2015 tarihli “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” un ikinci bölümünde yer alan eğitim ile ilgili hükümleri ve  8/2/2019 tarihli “Tıbbi Cihazların Test Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitim Sertifikalarına İlişkin Kılavuz” yürürlükten kaldırılmıştır. Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenen Eğitimlere İlişkin Kılavuz ile eğitim merkezlerinin başvuruları, eğitim yürütme usul ve esasları, eğitimlerin düzenlenmesi, eğitimlerin değerlendirilmesi, düzenlenecek olan eğitim belgelerinin şekli, eğitim faaliyetlerinin denetimi ve idari yaptırımları ele alınmış olup  13 tanesi yetki grubunda ve 1 tanesi de sorumlu müdür alanında olmak üzere toplam 14 eğitim programına da yine bu Kılavuz ekinde yer verilmiştir.

Diğer eğitimler için -> tıklayınız.

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!
Elektriksel Güvenlik Test Cihazı ve Analizörü