Gammex Sono 403 USG Fantom

Gammex Sono 403 USG Fantom

Gammex Sono 403 Ultrason Fantom
Gammex Ultrason Fantom Sono 403

Teknik Şartname:

 Ultrason ve Ultrasonografi cihazlarının kalite kontrollerinde kullanılan Gammex Sono 403 USG Fantom için teknik şartname aşağıda verilmiştir.

 1. Fantom  ile Ultrasonografi Görüntüleme Sistemlerinin ve cihazlarının testi yapılabilmelidir.
 2. USG fantomunun ACR, ECR, AIUM ve diğer program gereksinimlerini karşılamalıdır.
 3. Düşey düzlem hedefleri 10 mm aralıklarda, grup sayısı 15, 100 mikron tel çapına sahip, her  1-16 cm derinlik aralığına sahip olmaldır.
 4. Fantomu oluşturan madde 0.5 veya 0.7 db/cm/Mhz aralığında zayıflatma katsayısına sahip olmalıdır.
 5. Ultrasonik ses hızı 1540 m/sn olmalı ve hata payı ± 10m/sn olmalıdır.
 6. Fantomun içinde kullanılan ve ultrasonografi sesinin iletim ortamını oluşturan madde, ultrasonik olarak insan dokusu özelliğini taşıyebilen erime noktası 100˚C donma noktası 0˚C olan HE JEL katı elastik su bazlı polimer olmalıdır.
 7. Cihaz EN, DIN, ISO standartlarına uygun ve CE belgesine sahip olmalıdır.
 8. Geniş sektör problarının ve küçük iç kavite problarının yerleştirilmesi için fantomlar değişebilir tarama aparatları ve hava-su geçirmeyen dayanıklı taşıma çantası ile birlikte gelmelidir.
 9. Monoflaman naylon hedeflerin çapı, 0.1 mm olmalıdır.
 10. Dik ve yatay gruplar naylon monofilament malzemeden, 100 mikron tel çapına sahip olmalıdır.
 11. Yakın alan grubunun malzemesi naylon monofilament, hedef sayısı 5 ve derinlik aralığı 1-5 mm aralığında olmalıdır.
 12. Yatay düzlem hedefleri 1 ve 2 cm aralıkta, grup sayısı 2, hedef sayısı 4-7, derinlik aralığı 4 cm ve 9 cm olmalıdır.
 13. Eksen çözünürlük gruplarının grup sayısı 2, tel çapı 80 mikron, derinlik aralığı 3, & 6,5 cm, eksen aralıkları 4, 3, 2, 1, 0.5 & 0.25 mm olmalıdır.
 14. Yanal çözünürlük gruplarının grup sayısı 1, tel çapı 80 mikron, derinlik aralığı 10.5 cm ve yanal aralıkları 4, 3, 2, 1, & 0.5 mm olmalıdır.
 15. Fantomun içerisinde kistik hedef sayısı 12; hedeflerin çapları 1.33, 2.00, 2.99, 4.47, 6.69 ve 10.00 mm; hedef derinlikleri 1.5, 4.5, 7.0, 10.0, 13.0, 16.0 cm; zayıflatma katsayısı 0.5 dB/cm-MHz (hata payı ± 0.1); ses hızı 1540 m/sn  (hata payı  ±10m/sn); kontrastı anekoik,kiste benzer, olmalıdır.
 16. Gri skala kontrolü için hedef sayısı 6; hedef çapı 8 ve 10 mm; hedef derinliği 3 ve 11.5 cm; zayıflatma katsayısı 0.5 dB/cm-MHz  (hata payı ± 0.1), kontrast -9, -6, -3, +3, +6 ve <15 dB olmalıdır.
 17. Elastikiyet hedefleri sayısı 3; hedef çapı 6 ve 8 mm; hedef derinliği 1.5 ve 5 cm, zayıflatma katsayısı 0,5 db/cm-MHz; elastikiyeti 10, 40 ve 60 kPa olmalıdır.
 18. Kistik hedef çapları 2, 4, 6 ve 10 mm olmalıdır.
 19. Kistik hedef yerleşimi 3,7,8 ve 14 cm derinliğinde olmalıdır.
 20. Pim hedefleri çap ve yerleşimi, 0.1 mm çapında ve 2-16 cm derinliğinde, dikey aralıkta 2 -12 cm derinliğinde, yatay aralıkta ise 3 cm olmalıdır.
 21. Çözüm hedef grup derinlikleri 3.8 ve 14 cm derinliğinde olmalıdır.
 22. Ağırlığı yaklaşık olarak 2.8 kg olmalıdır.
 23. Boyutu 23,0 x 8,25 x 18,5 (9,25 x 3,25 x 7,25 inç) olmalıdır.
 24. Tarama yüzeyi mukavim kompozit film olmalıdır.
 25. Fantom gövde malzemesi ekstrüde edilmiş ABS malzemeden olmalıdır.
 26. Fantom kullanım eğitimi Elektronik veya Biyomedikal Mühendisi tarafından verilmelidir.

Gammex Sono 403 USG Fantom Teknik Özellikler

HE Gel içerikli Sono Phantom

Zayıflama katsayısı
Attenuation Coefficient

0.5 or 0.7 dB/cm/MHz

Frekans ile zayıflama Değişimi
Variation of Attenuation with Frequency

f1.08 at 0.5 dB/cm/MHz (represents healthy human liver tissue)
f1.1 at 0.7 dB/cm/MHz (represents fatty liver tissue)

HE Gel Donma Noktası
HE Gel Freezing Point

< 0° C

HE Gel Erime Noktası
HE Gel Melting Point

>100° C

Frekans Aralığı
Frequency Range

2 – 18 MHz

Ses Hızı
Speed of Sound

1540 m/s

Gri skala Hedef Ses Hızı
Grey Scale Target Speed of Sound, where applicable

1540 +/- 10 m/s speed of sound (1.5 m/s/ºC temperature dependence)

Gri skala Hedef Kontrastlar
Grey Scale Targets Contrast, where applicable

-6 dB, +6 dB, high scatter relative to background

Akustik Ölçümler
Acoustic Measurements

Made at 4.5 MHz, 22º C

Gövde Malzemesi
Case  Material

Extruded ABS plastic

Cystic Targets Diameters & Placement

2, 4, 6, and 10 mm; 3, 7, 8, and 14 cm deep

Grey Scale Target Diameters & Placement

10 mm; 6 cm deep

İğne hedef yarıçapları
Pin Targets Diameter & Placement

0.1 mm; 2 cm at 2 to 16 cm deep vertical spacing, and 3 cm at 2 and 12 cm deep horizontal spacing

Çözünürlük Hedef Grup Derinlikleri
Resolution Target Groups Depths

3, 8, and 14 cm deep

Ağırlık
Weight

~2.8 kg (6 lbs. 5 oz)

Boyutlar
Dimensions

23.2 x 8.25 x 18.5 cm (9.25 x 3.25 x 7.25 in.)

İğne Hedef Malzeme
Pin Target Material

Nylon monofilament

Tarama Yüzeyi
Scanning Surface

Composite film

 

Teknik Broşür için →  tıklayınız.

Diğer Ultrason Fantomlar için  →  tıklayınız

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!