Biyomedikal Hasta Simülatörleri

EKG Simülatörü

EKG Simülatörü

Datrend vPad-PS EKG simülatörü de içeren bir hasta simülatörüdür.

vPad-A1 Multiparametrik Hasta Simülatörünün baz modülüdür, istendiğinde bu konfigürasyon tüm modeller eklenerek vPad-A1 konfigürasyonu haline getirilebilir.

Hasta ve EKG Simülatörü
Datrend vPad-PS Hasta ve EKG Simülatörü

Genel Özellikler

Tek başına veya vPad-O2 ve vPad-BP modülleri ilave edilerek multiparametrik kullanılabilir.

 • vPad-PS; 6 simülasyonu sağlar: 
  • ECG,
  • iki kanallı IBP (invaziv kan basıncı),
  • solunum ve
  • sıcaklık
  • Pacer
  • CO – Kardiyak Çıkış (opsiyonel adaptör ile)
 • 12 lead EKG simülasyonu
 • ST Segmentler: 8 elevated ve 8 depressed
 • Eksen Sapması: Normal (orta), yatay ve dikey
 • Yenidoğan Modu
 • EKG Performans Testi
 • 60’ın üzerinde Aritmi seçimi
 • 2 kanallı invaziv BP simülasyonu
 • Sıcaklık ve Solunum Simülasyonları
 • Pacer simülasyonları
 • Kardiyak çıkışı*
 • Otomatik Diziler
 • Test raporu oluşturma ve yönetimi
 • Alan yükseltilebilir

Bir yanıt yazın

error: Content is protected !!