Gündem

UME Medikal Metroloji Laboratuvarı

Medikal Metroloji Laboratuvarı, TÜBİTAK UME bünyesinde uzun bir çalışma süreci sonucunda tamamlanan “Medikal Metroloji Fizibilite Projesi”nin bir sonucu olarak kurulmuş ve 06/12/2014 tarih ve 236 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile de onaylanarak fiilen faaliyetlerine başlamıştır. UME Medikal Metroloji Laboratuvarı’nın temel amacı; medikal metroloji alanlarında ölçüm büyüklüklerin izlenebilirliğini sağlamak, geliştirmek, uluslararası metroloji sistemine uluslararası karşılaştırmalar yoluyla entegre etmek ve verilen kalibrasyon, ölçüm ve deney hizmetleri ile ülke içerisinde veya dışında kurulu alt seviyedeki laboratuvarlara izlenebilirlik sağlayarak ölçüm birliğini oluşturmaktır. Ayrıca laboratuvar faaliyet alanlarında ülke ihtiyaçları ve paydaşlarının talepleri doğrultusunda ilgili konularda araştırma projeleri üretmek laboratuvarın diğer bir amacıdır. Bu kapsamda laboratuvar, Avrupa Metroloji Araştırma Programı araştırma projelerinde proje ortağı olarak da görev almaktadır. Medikal Metroloji Laboratuvarı sağlık alanında kullanılan cihazların ölçüm izlenebilirliği ve güvenilirliğinin sağlanması çalışmaları yanında, otoanalizörler için sertifikalı referans malzeme üretimi, medikal cihazlar için kalibratör tasarımı ve üretimi projelerinde yer almaktadır. Ayrıca medikal cihaz kalibrasyonu konusunda çalışan profesyonellere eğitimler de düzenlemektedir.
Laboratuvar çalışma alanları aşağıda özetlenmektedir;
 • Sağlık alanında kullanılan cihazların ölçüm izlenebilirliği ve güvenilirliğinin sağlanması
 • Klinik ölçümler için sertifikalı referans malzeme üretimi
 • Medikal cihazlar için kalibratör tasarımı ve üretimi
 • Kalibrasyon konusunda çalışan profesyonellere uygulamalı eğitimler
 • Ultrasonik tekniklerin sağlık alanındaki uygulamaları için sistemler kurulması ve projeler üretilmesi
 • İşitme cihazları ve kulaklıkların performans testlerinin gerçekleştirilmesi
Kalibrasyon ve Ölçüm Hizmetleri
 • Hasta Simülatörü Kalibrasyon Sistemi
 • Defibrillatör/Pace Analizörü Kalibrasyon Sistemi
 • Elektriksel Güvenlik Analizörü Kalibrasyon Sistemi
 • Puls-Oksimetre Analizörü Kalibrasyon Sistemi
 • İnfüzyon Pompası Analizörü Kalibrasyon Sistemi
 • Gaz Akışı Analizörü Kalibrasyon Sistemi
 • Elektrokoter Analizörü Kalibrasyon Sistemi
 • İşitme Cihazı Performans Testleri Sistemi
 • Sağlık Alanında Ultrasonik Uygulamalar İçin Ölçüm Sistemleri
 • SRM (Standart Referans Malzeme)
Mevcut durumda ulusal standardın çalışma bölgesi 1 MHz – 15 MHz frekans ve 10 mW-15 W güç aralığını kapsamaktadır. Laboratuvarda kurulmuş olan radyasyon kuvvet terazisi ile tıpta yaygın olarak kullanılan Yüksek Şiddet Odaklamış Ultrasonik Dönüştürücülerin çıkış güçlerinin 150 W’a kadar ölçme imkanı sağlanmıştır. Ultrasonik tekniklerin sağlık alanındaki uygulamaları için sistemler kurulmuş ve projeler üretilmektedir.
 • Ultrasonik teşhis ve tedavi cihazlarının çıkış güçlerinin belirlenmesi,
 • Ultrasonik dönüştürücü alan karakterizasyonu.
Ayrıca İşitme cihazları ve kulaklıkların performans testlerinin yapılması konusunda da sistemler kurulmuş ve bu alanda da hizmetler verilmektedir. UME Medikal Metroloji Laboratuvarı altyapısı aşağıdaki kalibrasyon ve ölçüm sistemlerinden oluşmaktadır;
 • Hasta Simülatörü, Defibrillatör/Pace, Elektriksel Güvenlik, Elektrocerrahi ve Puls-Oksimetre Analizörü Kalibrasyon Sistemi
 • İnfüzyon Pompası ve Gaz Akışı Analizörü Kalibrasyon Sistemi
 • SRM (Standart Referans Malzeme)
 • Sağlık Alanında Ultrasonik Uygulamalar İçin Ölçüm Sistemleri
 • İşitme Cihazı Performans Testleri Sistemi
kaynak : http://www.ume.tubitak.gov.tr/tr/laboratuvarlarimiz/medikal-metroloji

Bir yanıt yazın

error: Content is protected !!