Medibim LTO Distribütörü

Medibim LTO Distribütörü Medibim, LTO Türkiye distribütörü oldu. LTO; X-ray görüntüleme cihazlarının kalite kontrol muayenelerinde çokça kullanılan fantomlar, x-ray tüp ve jeneratörlerinin testinde kullanılır. X-Ray üretilebilirlik, netlik, çözünürlük, kolimasyon, MTF, tekrarlanabilirlik gibi bir çok parametrenin testi için gerekli ekipmanlar üretir. LTO, İngiltere merkezli X-ray kalite fantom ve test ekipmanları üreten bir firmadır. Tıbbi Görüntüleme Fantomları 1955’ten beri fantom tasarımı ve üretimi yapan Leeds Test Objects Ltd, İngiltere’nin kuzeyinde bulunan bir tıbbi X-ışını test ekipman ve

Devam

Medibim; SUGOLD Türkiye distribütörü oldu

Temiz Oda validasyon test cihazları ve hava artırma teknolojileri konusunda üretim yapan Sugold; Türkiye’de Medibim ile iş ortaklığı yaptı. Sağlık sektörünün önemli konularında birisi olan sterilizasyon ve hijyen, sağlık hizmeti veren kurumlarda enfeksiyonun önemli bir sebebi olarak öne çıkmaktadır. Bu sebeple, sağlık hizmeti veren ve hijyenik steril ortamlarda üretim ve araştırma geliştirme yapan kurumlarda temiz oda olarak da adlandırılan  bu ortamların denetimi ve validasyonu önem kazanmaktadır. Bu sebeple bu ortamların periyodik denetimleri ve ortamın uygunluğu, belli

Devam

UME Medikal Metroloji Laboratuvarı

Medikal Metroloji Laboratuvarı, TÜBİTAK UME bünyesinde uzun bir çalışma süreci sonucunda tamamlanan “Medikal Metroloji Fizibilite Projesi”nin bir sonucu olarak kurulmuş ve 06/12/2014 tarih ve 236 sayılı TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile de onaylanarak fiilen faaliyetlerine başlamıştır. UME Medikal Metroloji Laboratuvarı’nın temel amacı; medikal metroloji alanlarında ölçüm büyüklüklerin izlenebilirliğini sağlamak, geliştirmek, uluslararası metroloji sistemine uluslararası karşılaştırmalar yoluyla entegre etmek ve verilen kalibrasyon, ölçüm ve deney hizmetleri ile ülke içerisinde veya dışında kurulu alt seviyedeki laboratuvarlara izlenebilirlik

Devam

INRIM Biyomedikal Metroloji Faaliyetleri

INRIM  , İtalya’nın ulusal metroloji enstitüsü (NMI) olarak hareket eden bir kamu araştırma merkezidir . INRIM , Uluslararası Sistem (SI) ‘ nın yedi temel birim – metre , kilogram , ikinci , amper , kelvin , mol ve kandela – ve  türetilmiş birimlerden oluşan  ölçüm birimlerinin ulusal referans standartlarını gerçekleştirir, sürdürür ve geliştirir . Bu standartlar sayesinde Enstitü, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte güvenilir ve karşılaştırılabilir ölçümler yapabilmektedir. Malzeme bilimi , nanobilim , kuantum optiği , fiziğin temel sabitleri ile ilgili çalışmalar gibi birçok alanda temel ve uygulamalı araştırmalar, ayrıca yeni ölçüm teknolojileri ve enstrümanlarının geliştirilmesi metroloji faaliyetini geliştirir. Seminerler, sergiler, etkinlikler ve konferanslar yoluyla INRIM bilimsel bulgularını ve gelişmelerini sunar ve yaymaktadır. Enstitü, doktora kursları

Devam