Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon

Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon

MEDİBİM;  Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon , Validasyon ve Muayene hizmetlerinde uzmanlaşmış bir kurumdur.

Hızla gelişen sağlık ve dolayısı ile tıbbi cihaz teknolojilerinin ülkemizde de yoğunlukla kullanılıyor olması sebebiyle, medikal ve biyomedikal teknolojilerin kontrolü ve yönetimi bir gereklilik haline gelmiş hatta bir mühendislik dalı olarak disipline edilmiştir.

Medibim, dünyada saygın ve bir çok referansı olan ve medikal cihaz testlerine dair teknoloji üreten firmalar ile çalışmalarını yürütmektedir.

Medibim, Tıbbi cihazların test kontrol ve kalibrasyonları konusunda ISO 17025 standartı gereğince TÜRKAK ve SB TİTCK Akreditasyonlarına sahiptir.
Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon
Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon

BİYOMEDİKAL METROLOJİ ve KALİBRASYON, VALİDASYON, TEST VE MUAYENE HİZMETLERİ

 • Sağlık Bakanlığı Biyomedikal Metroloji Kılavuzu gereğince metroloji ve kalibrasyon hizmetleri
 • ECRI Institue Biomedical Benchmark prosedürlerince medikal cihaz kalibrasyon ölçümleri
 • Temiz Oda Validasyonları
 • Radyoloji cihazları montaj muayenesi, tekrarlı ve rutin muayeneler ve testleri
 • Odyometre cihazı test ve kalibrasyonları,
 • Ameliyathane Yoğun Bakım Grubu Cihazları kalibrasyon ölçümleri ve testleri
 • Biyomedikal Metroloji Kılavuzu kapsamındaki diğer tüm medikal cihazların ölçüm ve testleri
 • İçeriği genişletilmiş ve uygulamalı tıbbi cihaz test kalibrasyon eğitimleri

BİYOMEDİKAL KALİBRATÖR VE METROLOJİ EĞİTİMLERİ;

Biyomedikal Metroloji ve kalibrasyon kapsamında aşağıda verilen konularda kurumlara dönük uygulamaları eğitimler verilmektedir.

 • Biyomedikal Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili kalibratör, Test Cihazı ve Analizörleri Satışı,
 • Test cihazı simülatör ve kalibratörlerin uygulamaları operatörlük ve saha eğitimleri,
 • Ölçüm Belirsizliği ve Sertifikasyon
 • Radyoloji Cihazları Analizör ve Test Cihazları Ölçüm ve Muayene Uygulamalı Eğitimi,
 • Medikal Cihazlarda Elektriksel Güvenlik Test Cihazları Uygulamalı Eğitimi,
 • ISO14644 Temiz Oda Validasyonları Eğitimi

 MEDİKAL CİHAZ TEST KONTROL VE KALİBRATÖR CİHAZLARI

Medikal Metroloji ve Kalibrasyon hizmetlerinin yanı sıra, aynı zamanda bu kalibrasyon ölçümlerinde kullanılan kalibratör, simülatör, test ve analizör cihazların da satışını yapmaktadır.

Son yıllarda medikal tedavi ve teşhislerde teknolojinin son derece yoğun olarak kullanılmaya başlanması ve bu sistemlerden elde edilen ölçüme ait verilerin güvenilirliğinin son derece önem taşıması, ve insan sağlığını muayene, tetkik ve teşhis süreçlerinde etkiliyor olması bakımından , metrolojik ve kalibrasyon ölçümleri önem kazanmıştır.

Biyomedikal Metroloji hizmetlerinin temel ögeleri olan test cihazı ve kalibratörler aşağıda verilmiştir.

Biyomedikal Metroloji, Test ve Muayene Ölçümleri

Medibim, mevcut personelinden gelen 18 yılı aşkın Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon ölçümü tecrübesi ve mevcut uzman ekibi ile Medikal kalibrasyon ölçümü, testleri ve analizi konusunda sağlık kurumlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Günümüzde sahada bir çok kurum ve kişi tarafından yapılan medikal kalibrasyon ölçümlerinin en önemli eksikliklerinden birisi olan, prosedür ve ölçme tekniği konusunda Medibim örnek çalışmalarına devam etmektedir. Medibim, Medikal cihaz kalibrasyon ölçümlerinde ISO-60601 standartları, ECRI Biomedical Benchmark (eski adı ile IPM – Health Devices Inspection and Preventive Maintenance), AAPM ve IPEM prosedürlerini kullanmaktadır.

İlaveten hastanelerde ve hijyenik üretim yapan kurumlarda ISO 14644 standartları doğrultusunda partikül sayımları ve Temiz oda (Clean Room) sertifikasyonu hizmeti de vermektedir.

Kurumlar bu hizmeti alırlarken mevcut ölçümlere ait bu tür prosedürlerle birlikte, ölçümü yapacak kişilerin konu ile ilgili uzmanlıklarını, ölçüm yapılan kalibratör cihazların izlenebilirliklerini ve sahipliklerini, kalibratörlerin kime ait olduklarını sorgulamalıdırlar.

Temsilciliklerimiz:

Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon ile ilgili test cihazı ve kalibratörlere dair temsiliciliğini yaptığımız kurumlar.

Medibim Biyomedikal
0212.4382046/47
info@medibim.com.tr

error: Content is protected !!